role

Ovo mi je dosad najzahtjevnija izložba. I najintimnija. Čak sam morala i razmišljat:).
Naime, zaključeno je kako je najbolje da sama napišem neku uvodnu riječ kako bih vam i verbalizirala tematiku. Nit vodilja vezana je uz završetak faksa, a time i jednog životnog razdoblja. Ne, to ne znači da ću postati ozbiljna:). Samo zaokružujem. Rezimiram. Bilo mi je potrebno. Neka zatvoriti, a neka otvoriti vrata. Nadam se da to i činim..
Željela sam opisati važnije svoje uloge, nešto što jesam svakoga dana. Kćer, prijatelj, razigrano neozbiljno dijete, ozbiljan poslovan čovjek:), foto nešto, ..sestra(?). Jer svi smo mi, manje-više, oboružani mnoštvom tih nekih svakodnevnih uloga pa nam se ponekad dogodi da zaboravimo onu jedinu, najljepšu. Onu ljubavnu. Maločas mi je palo na pamet da sam možda željela napraviti ovakvu izložbu baš zato da probam vidjeti koja sam ja najviše od tih svih. Odgovor je pomalo eteričan..pomalo ne vizualan.. Doživljajan? Neka ostane otvoren..

This is my most demanding exhibition so far. And most intimate. I even had to think about it:).
Anyways, it had been concluded that it would be the best if I wrote an opening line myself in order to present subject verbally. Guiding taught is connected with graduation from the university and ending of particular period of life. No, it does not mean that I will become serious:). I am just putting a closure. Review. I needed it. To close some doors and to open another. I hope I am actually doing so..
I wanted to describe my important roles, who I am in daily life. A daughter, a friend, playful childish child, serious businesswoman:), photo-someone, .. sister ( ? ). Because all of us are more-less surrounded by many daily life roles and sometimes we forget essential one, the most beautiful. The role of Love. Just a minute ago I figured that I maybe wanted to put this exhibition in order to see which of the roles is me by most. The answer is a little ethereal..a little visual..Experient? Let it be unanswered..